Cegal Sustainability Report  2022

 

Rapport

Cegal Sustainability Report 2022 är en årlig rapport som beskriver hur vi arbetar med hållbarhet eller ESG (Environment, Social and Governance) som är det engelska begreppet. Rapporten belyser de sex viktigaste områdena som Cegal har valt att fokusera på och vilka resultat vi har uppnått.

Hållbarhet är ett av vår tids viktigaste ämnen. Environment, Social and Governance (ESG) är de tre centrala faktorerna för att mäta ett företags hållbarhet och etiska påverkan. ESG-faktorerna har trots att de inte är finansiella, en betydande inverkan på ett företags långsiktiga risk och finansiella resultat. Företag som använder ESG-standarder är mer samvetsgranna, mindre riskfyllda och mer benägna att lyckas på lång sikt.

Läs mer om Cegal och hållbarhet >

Läs hela rapporten!

Ladda ner här

Cegal Sustainibility report- illustration book

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig.